Aanvragen voor een voedselpakket dienen in principe te worden ingestuurd door een hulpverlener (zoals maatschappelijk werk, zorgloket gemeente, bureau schuldhulpverlening, GGZ, begeleid wonen, Papierwinkel. St. Geldzorg, diaconie van een kerk, enz.).

Personen kunnen zich in principe niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt, zodat men in een later stadium zelf in eigen onderhoud kan voorzien.

Indien u nog geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het beste kunt vervoegen, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie. Zij zullen u hierover graag adviseren.

voedselbankenNLToekenningscriteria

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland toekenningscriteria opgesteld:

Wanneer bijvoorbeeld een éénpersoons huishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 215,– per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zgn. leefgeld), komt hij/zij in aanmerking voor ondersteuning middels een wekelijks voedselpakket. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met € 85,– per extra persoon (ongeacht leeftijd).

Een gezin van 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op 215 + 3 x 85 = 470 euro per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden (max. 3 jaar), terwijl periodiek (1 x per halfjaar) dient te worden gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gekregen, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen).


Over de wijze waarop een voedselpakket kan worden opgevraagd leest u verder onder Formulier

Door naar formulier