Op donderdag 5 september werden wij door mevrouw Bösecke van de diaconie blij verrast met bijna honderd tassen boodschappen, doosjes eieren en kippen, welke konden worden verdeeld onder de klanten van de voedselbank.

Aangezien wij te kampen hebben met enerzijds een toenemende vraag naar ondersteuning middels voedselpakketten en anderzijds een krimp zien in de aanlevering van producten, worden wij steeds meer afhankelijk van dit soort initiatieven. Wij zijn derhalve uitermate dankbaar dat door de gemeente van de Protestantse gemeente Koudekerk – Hazerswoude een succesvolle inzamelactie is opgezet.

De Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken wil hierbij derhalve alle gulle gevers van uw gemeente hartelijk dankzeggen voor hun geweldige hulp.