BESTUUR

Voorzitter Dirk van Kampen dirkvankampen@voedselbankalphen.nl

Secretaris René de Jong       renedejong@voedselbankalphen.nl

Penningmeester a.i. Dirk van Kampen   dirkvankampen@voedselbankalphen.nl

Algemeen bestuurslid Emile Schoneveld       heschoneveld@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid John Bloem   johnbloem@voedselbankalphen.nl

RAAD VAN ADVIES

Voorzitter Ans Verhaar

Vertrouwenspersoon 
Ingrid Warnaar
info@ontzorgtijd.nl

KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken is op 4 september 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58709282.

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN

De Stichting Vrienden van de Voedselbank is opgericht op 20 juni 2021. Klik hier voor het jaarverslag over 2021.

FINANCIEEL JAARVERSLAG VOEDSELBANK

De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken is opgericht op 4 september 2013. Klik hier voor het jaarverslag over 2021.

BELEIDSPLAN 2021 – 2023 VOEDSELBANK ALPHEN

Klik hier om inzicht te krijgen in het beleidsplan 2021 – 2023.

BELEIDSPLAN 2021 – 2023 STICHTING VRIENDEN VAN DE VOEDSELBANK

Klik hier om inzicht te krijgen in het beleidsplan 2021 – 2023.

PRIVACY STATEMENT

Klik hier voor het Privacystatement van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

INTEGRITEITSCODE EN VERTROUWENSPERSOON

Klik hier voor de Integriteitscode van Voedselbanken Nederland en dus ook Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

Klik hier voor informatie over de vertrouwenspersoon van Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

LOCATIES VERSTREKKEN VOEDSELPAKKETTEN

ALPHEN – Iedere donderdag worden de pakketten uitgedeeld van 11.00 – 13.00 uur op onze locatie Parelstraat 4, Alphen aan den Rijn.

BOSKOOP – Iedere donderdag worden de pakketten uitgedeeld van 16.00 – 17.00 uur op onze locatie Bethelkerk, Boomgaard 21, Boskoop.