Aanvragen voor een voedselpakket dienen in principe te worden ingestuurd door een hulpverlener (zoals de Helpdesk Geldzaken bij de gemeente, Tom in de Buurt, Kwadraad, schuldhulpverleners, GGZ, begeleid wonen, St. Geldzorg, diaconie van een kerk, enz.).

Personen kunnen zich in principe niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt, zodat men in een later stadium zelf in eigen onderhoud kan voorzien.

Indien u nog geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het beste kunt vervoegen, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie. Zij zullen u hierover graag adviseren.

voedselbankenNLToekenningscriteria

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland toekenningscriteria opgesteld, welke per 17 september 2022 als volgt zijn aangepast:

Een eenpersoons huishouden komt na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen, in aanmerking voor ondersteuning middels een wekelijks voedselpakket, indien hij/zij minder dan € 300,– per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zgn. leefgeld).

       Het basisbedrag per huishouden is € 190,-. Per persoon in het huishouden komt er € 110,- bij (ongeacht de leeftijd).

Het normbedrag voor een gezin van 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op 190 + 4 x 110 = 630 euro per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden, men moet immers proberen weer in eigen levensonderhoud te voorzien (max. 3 jaar).


HOE DE WERKWIJZE VAN DE VOEDSELBANK VERDER IS OPGEZET IS TE VINDEN ONDER WERKWIJZE VOEDSELBANKEN

OVER DE WIJZE WAAROP EEN VOEDSELPAKKET KAN WORDEN AANGEVRAAGD LEEST U VERDER ONDER FORMULIER

Door naar formulier