Aanvragen voor een voedselpakket dienen in principe te worden ingestuurd door een hulpverlener (zoals Tom in de Buurt, maatschappelijk werk, zorgloket gemeente, schuldhulpverleners, GGZ, begeleid wonen, Papierwinkel. St. Geldzorg, diaconie van een kerk, enz.).

Personen kunnen zich in principe niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt, zodat men in een later stadium zelf in eigen onderhoud kan voorzien.

Indien u nog geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het beste kunt vervoegen, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie. Zij zullen u hierover graag adviseren.

voedselbankenNLToekenningscriteria

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland toekenningscriteria opgesteld, welke per 1 januari 2022 als volgt zijn aangepast:

Een eenpersoons huishouden komt na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen, in aanmerking voor ondersteuning middels een wekelijks voedselpakket, indien hij/zij minder dan € 250,– per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zgn. leefgeld).

       Het basisbedrag per huishouden is € 150,-. Per persoon in het huishouden komt er € 100,- bij (ongeacht de leeftijd).

Het normbedrag voor een gezin van 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op 150 + 4 x 100 = 550 euro per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden (max. 3 jaar), terwijl periodiek (1 x per halfjaar) dient te worden gecontroleerd of er wijzigingen in de situatie zijn opgetreden (iemand die in de WW zat, kan bijvoorbeeld een baan hebben gekregen, waardoor men boven de toetsingsnorm is gekomen).


HOE DE WERKWIJZE VAN DE VOEDSELBANK VERDER IS OPGEZET IS TE VINDEN ONDER WERKWIJZE VOEDSELBANKEN

OVER DE WIJZE WAAROP EEN VOEDSELPAKKET KAN WORDEN AANGEVRAAGD LEEST U VERDER ONDER FORMULIER

Door naar formulier