Vastgesteld kan worden dat het aantal cliënten van de voedselbank sterk toeneemt, hetgeen betekent dat het volledig handmatig invoeren en registreren van cliënten niet meer voldoet.

Om een en ander snel en efficiënt te kunnen verwerken, vragen wij de aanvragende instanties (lees: Hulpinstanties) het daartoe ontwikkelde intakeformulier te gebruiken dat volledig* ingevuld moet worden. Zonder dit formulier kunnen wij de aanvraag voor een voedselpakket voor uw cliënt niet in behandeling nemen.

×* Een uitzondering op het volledig invullen van alle gegevens is als men per week/maand een vastgesteld bedrag aan leefgeld ontvangt (bijvoorbeeld cliënten van schuldhulpverleners). In dergelijke gevallen kan worden volstaan met het bedrag aan leefgeld en voor welke periode (week/maand) men dit ontvangt te vermelden in de kolom “Toelichting van hulpverlener….”. Wel verzoeken wij u het budgetplan mee te sturen.

Het aanvraagformulier (Excel document) welke u via een link onderaan (en rechts op) de pagina kunt downloaden:

  • moet u eerst opslaan op uw computer
  • vervolgens dient het online ingevuld te worden
  • vervolgens dient het verstuurd te worden (door in het Excel document via Bestand – Verzenden – Als Microsoft Excel mailen). Het e-mail adres staat op het formulier.

NB: Handmatig ingevulde en gescande formulieren zijn vaak moeilijk te lezen en leiden in het algemeen tot vertraging en/of verkeerde interpretatie van de aanvraag. Dat is dan ook de reden dat alleen per e-mail ingestuurde formulieren worden geaccepteerd.

INVULINSTRUCTIE

  • Met de “Tab” knop kunt u door de grijze, in te vullen velden, springen.
    • Door met de cursor op het rode driehoekje te gaan staan, krijgt u een toelichting voor het desbetreffende veld.

NB: Deze toelichting staat ook in “Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket“, die u kunt downloaden.

  • Bij de keuze van bijvoorbeeld “m/v”, op het veld gaan staan en M of V typen.

Herintake

Door een teruglopend aanbod van producten door onze toeleveranciers en het oplopend aantal cliënten, zijn wij helaas genoodzaakt ieder halfjaar te toetsen of de cliënt nog aan de criteria voldoet om gebruik te maken van de faciliteiten van de Voedselbank.

Bij deze periodieke controle komt het niet zelden voor dat er veranderingen hebben plaatsgevonden in de persoonlijke omstandigheden (zoals het vinden van een baan en/of het afgelost hebben van schulden). Wij houden derhalve de halfjaarlijkse periodieke controle strikt aan.

De cliënt krijgt hiervoor 1 maand voor afloop van het halfjaar een brief mee, met het verzoek contact op te nemen met zijn/haar hulpverlener om – op basis van actuele gegevens – een aanvraag voor continuering van de verstrekking van een voedselpakket in te dienen.

NB: Het verstrekken van een voedselpakket is een tijdelijke voorziening, welke als noodhulp moet worden gezien en niet als aanvulling op een krap huishoudbudget.

Wij vertrouwen op eenieders medewerking.


Klik hier voor het aanvraagformulier