Hoe werkt de voedselbank?
How food banks work?
Gida bankasi nasil çalişir?
كيف يعمل بنك الطعام
ኣሰራርሓመኽዘንረዲኤትከመይእዩ

Over aanmelden als cliënt

Aanvragen voor een voedselpakket dienen in principe te worden ingestuurd door een hulpverlener (zoals de Helpdesk Geldzaken bij de gemeente, Tom in de Buurt, Kwadraad, schuldhulpverleners, GGZ, begeleid wonen, St. Geldzorg, diaconie van een kerk, enz.).

Personen kunnen zich in principe niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt, zodat men in een later stadium zelf in eigen onderhoud kan voorzien.

Indien u nog geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het beste kunt vervoegen, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie. Zij zullen u hierover graag adviseren.

Informatie over aanmelding cliënten
Tel: 06 – 24721726 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)
E-mail: registratie@voedselbankalphen.nl

Voor het verstrekken van voedselpakketten zijn door de Landelijke Vereniging voor Voedselbanken Nederland toekenningscriteria opgesteld, welke 1 januari 2024 als volgt zijn aangepast:

 • Een eenpersoons huishouden komt na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen, in aanmerking voor ondersteuning middels een wekelijks voedselpakket, indien hij/zij minder dan € 315,– per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zgn. leefgeld).
 • Het basisbedrag per huishouden is € 200,-. Per persoon in het huishouden komt er € 115,- bij (ongeacht de leeftijd).
 • Het normbedrag voor een gezin van 2 ouders met 2 kinderen van 11 en 19 jaar komt dus op 200 + 4 x 115 = 660 euro per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden, men moet immers proberen weer in eigen levensonderhoud te voorzien (max. 3 jaar).

Wijze waarop een voedselpakket aangevraagd kan worden bij Voedselbank Alphen

Vastgesteld kan worden dat het aantal cliënten van de voedselbank sterk toeneemt, hetgeen betekent dat het volledig handmatig invoeren en registreren van cliënten niet meer voldoet.

Om een en ander snel en efficiënt te kunnen verwerken, vragen wij de aanvragende instanties (lees: Hulpinstanties) het daartoe ontwikkelde intakeformulier te gebruiken dat volledig* ingevuld moet worden. Zonder dit formulier kunnen wij de aanvraag voor een voedselpakket voor uw cliënt niet in behandeling nemen.

Het aanvraagformulier (Excel document) welke u via een link onderaan (en rechts op) de pagina kunt downloaden:

 • moet u eerst opslaan op uw computer
 • vervolgens dient het online ingevuld te worden
 • vervolgens dient het verstuurd te worden (door in het Excel document via Bestand – Verzenden – Als Microsoft Excel mailen). Het e-mail adres staat op het formulier.

NB: Handmatig ingevulde en gescande formulieren zijn vaak moeilijk te lezen en leiden in het algemeen tot vertraging en/of verkeerde interpretatie van de aanvraag. Dat is dan ook de reden dat alleen per e-mail ingestuurde formulieren worden geaccepteerd.

 • Met de “Tab” knop kunt u door de grijze, in te vullen velden, springen.
 • Door met de cursor op het rode driehoekje te gaan staan, krijgt u een toelichting voor het desbetreffende veld.
  NB: Deze toelichting staat ook in “Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket“, die u kunt downloaden.
 • Bij de keuze van bijvoorbeeld “m/v”, op het veld gaan staan en M of V typen.

Door een teruglopend aanbod van producten door onze toeleveranciers en het oplopend aantal cliënten, zijn wij helaas genoodzaakt ieder halfjaar te toetsen of de cliënt nog aan de criteria voldoet om gebruik te maken van de faciliteiten van de Voedselbank.

Bij deze periodieke controle komt het niet zelden voor dat er veranderingen hebben plaatsgevonden in de persoonlijke omstandigheden (zoals het vinden van een baan en/of het afgelost hebben van schulden). Wij houden derhalve de halfjaarlijkse periodieke controle strikt aan.

De cliënt krijgt hiervoor 1 maand voor afloop van het halfjaar een brief mee, met het verzoek contact op te nemen met zijn/haar hulpverlener om – op basis van actuele gegevens – een aanvraag voor continuering van de verstrekking van een voedselpakket in te dienen.

NB: Het verstrekken van een voedselpakket is een tijdelijke voorziening, welke als noodhulp moet worden gezien en niet als aanvulling op een krap huishoudbudget.

Wij vertrouwen op eenieders medewerking.