Wij bedanken onderstaande gevers hartelijk voor de door hen geleverde producten en/of diensten. Mede door deze donateurs zijn wij in staat onze activiteiten uit te kunnen voeren.