De Voedselbank

Ook bij u in de gemeente doen veel gezinnen een noodgedwongen beroep op de plaatselijke voedselbank. De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop, wij stellen de voedselpakketten immers altijd gratis ter beschikking en ontvangen slechts een kleine gemeentelijke subsidie. Wij proberen uiteraard onze operationele kosten zo laag mogelijk te houden (zo werken we bijvoorbeeld uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders). We trachten de kosten te financieren door giften van bedrijven, instanties en serviceclubs.

Alle overige donaties worden gebruikt voor de aankoop van verse producten zoals vlees, groente, fruit en zuivel. Deze producten krijgen wij niet voldoende aangeleverd. Wij hopen daarom dat u donateur wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift. Met uw geld ondersteunt u rechtstreeks de klanten van de lokale voedselbank bij u in de gemeente; een directere vorm van doneren is nauwelijks denkbaar.

Stichting Vrienden van de Voedselbank

  • primair door het realiseren, beheren en verstrekken van passende huisvesting

  • het verrichten van alles wat nodig is om de voedselbank in haar werk te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren

  • om dit mogelijk te maken worden actief financiële middelen geworven

  • de Stichting zal de huisvesting tegen een zo laag mogelijke vergoeding beschikbaar stellen aan de voedselbank

De Stichting Vrienden is een ANBI erkende instelling (RSIN 8625 75 060), zodat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Logo ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling