VOEDSELBANK

Ook bij u in de gemeente doen veel gezinnen een noodgedwongen beroep op de plaatselijke voedselbank. De Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop, wij stellen de voedselpakketten immers altijd gratis ter beschikking, en ontvangt geen subsidie. Wij proberen uiteraard onze operationele kosten zo laag mogelijk te houden (zo werken we bijvoorbeeld uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en bestuurders). We trachten de kosten te financieren door giften van bedrijven, instanties en serviceclubs.
Alle overige donaties worden gebruikt voor de aankoop van verse producten zoals vlees, groente, fruit en zuivel. Deze producten krijgen wij niet voldoende aangeleverd. Wij hopen daarom dat u donateur wilt worden voor een langere periode, maar zijn ook ontzettend blij met een eenmalige gift. Met uw geld ondersteunt u rechtstreeks de klanten van de lokale voedselbank bij u in de gemeente; een directere vorm van doneren is nauwelijks denkbaar.
ANBI
De Voedselbank is een ANBI erkende instelling
(RSIN 8531 48 557), zodat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.
Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen.

 

STICHTING VRIENDEN VAN DE VOEDSELBANK

De Stichting Vrienden van de Voedselbank heeft als doel het ondersteunen van de voedselbank:

  • primair door het realiseren, beheren en verstrekken van passende huisvesting
  • het verrichten van alles wat nodig is om de voedselbank in haar werk te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren
  • om dit mogelijk te maken worden actief financiële middelen geworven
  • de Stichting zal de huisvesting tegen een zo laag mogelijke vergoeding beschikbaar stellen aan de voedselbank

ANBI
De Stichting Vrienden is een ANBI erkende instelling
(RSIN 8625 75 060), zodat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

 

EENMALIGE DONATIE


U kunt uw eenmalige donatie overmaken naar:

Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken
Omschrijving: donatie Voedselbank Alphen
Bankrekening: NL 79 RABO 0106584464

U kunt uw eenmalige donatie overmaken naar:

Stichting Vrienden van de Voedselbank
Omschrijving: donatie St. Vrienden Voedselbank
Bankrekening: NL 80 RABO 0371518024

MAANDELIJKSE/PERIODIEKE DONATIE


Indien u de Voedselbank en/of de Stichting Vrienden van de Voedselbank periodiek wilt steunen met een donatie dan graag een periodieke overboeking vanaf uw eigen rekening opvoeren. Wij hebben helaas geen mogelijkheid om dit te doen met een incasso machtiging. Zie voor de gegevens van onze rekeningen de informatie bij Eenmalige Donatie.