Hier geven wij u enige informatie over een klein aantal hulpverlenende instanties in Alphen aan den Rijn, georganiseerd en gerund door vrijwilligers. Ongetwijfeld is dit (nog) niet volledig, maar wij werken eraan dit verder uit te breiden, zodat mensen die dit nodig hebben, snel hulp kunnen vinden die bij hun situatie past.

Hulpinstanties

Bij de Helpdesk Geldzaken van de gemeente kunt u terecht voor het aanvragen of verlengen van het voedselpakket. Ook kunt u samen met de medewerk(st)ers van de Helpdesk kijken of u recht heeft op verschillende (gemeentelijke) regelingen en toeslagen. Om dit mogelijk te maken moet u aaneengesloten bankafschriften van de afgelopen 3 maanden meenemen. U hoeft geen afspraak te maken, maar kunt gewoon op het gemeentehuis binnenlopen op maandag van 13.30 – 16.30 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Voor meer informatie over de Helpdesk Geldzaken:
Telefoon: 140172 (vraag naar gemeente Alphen aan den Rijn – daarna naar Helpdesk Geldzaken) | E-mail | Website

Bij problemen met loon, uitkering of andere financiële zaken kunt u terecht bij de Bijstandswinkel. Zij helpen u zelf of wijzen u de weg naar een andere instantie en doen dit onafhankelijk, discreet en gratis.

De bijstandswinkel kunt u vinden in het buurthuis Mozaïek, Parelstraat 2.
Hier is tweemaal per week een open inloopspreekuur, te weten:
– dinsdag van 13.30 – 15.00 uur
– vrijdag van 09.30 – 11.30 uur

Voor meer informatie over de Bijstandswinkel:
Contact: 0172 – 53 31 79 | E-mail | Website

Dreigt u door diverse oorzaken in de financiële problemen te raken? Om u te helpen om uw financiën weer op orde te brengen, kunt u een beroep doen op deze stichting.

Voor meer informatie over de Stichting GeldZorg:
Contact: 06 – 39 00 34 08 | E-mail | Website

Andere hulpverleners als hiervoor vermeldt, zijn onder meer Kwadraad, schuldhulpverleners, Tom in de Buurt, GGZ, de Binnenvest, diaconie van een kerk, enz. Indien u nog geen hulpverlener heeft en u weet niet waar u zich het best kunt vervoegen, dan kunt u contact opnemen met onze cliëntenadministratie. Zij zullen u hierover graag adviseren.

Informatie over aanmelding cliënten
Tel: 06 – 24721726 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur) | E-mail

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.

Voor meer informatie zie tegemoetkomingen bijzondere bijstand van het Nibud.

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding in principe mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente aan de hand van uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Voor meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dient u contact op te nemen met de gemeente waar u woonachtig bent.

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor via de Belastingdienst misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Voor meer informatie zie toeslagen van de Belastingdienst

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Voor meer informatie over de Wmo kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woonachtig bent (indien uw gemeente hierbij is aangesloten) of via de website www.Regelhulp.nl.

  • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
  • rolstoel;
  • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of Tafeltje-dek-je genoemd).

Hulpverleners

Een ieder die zich als cliënt wil laten inschrijven bij de voedselbank, doet dit via een hulpverleningsorganisatie, zoals uitgebreid staat beschreven onder de knop “Aanmelden cliënten“.

Alhoewel er op continue basis contact is met hulpverleners, vindt er één keer per jaar een afstemming plaats tussen Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken en de hulpverleningsinstanties, alsmede met individuele hulpverleners die een cliënt hebben aangemeld. Dit om de samenwerking te evalueren, om gelijkheid te behouden met betrekking tot de toekenningscriteria en om bepaalde standpunten te verduidelijken.

Van dit overleg zullen notulen worden verzonden, ook aan hulpverleners die niet bij het laatste overleg aanwezig konden zijn, zodat zij altijd op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u de notulen opvragen via ons e-mailadres: info@voedselbankalphen.nl.