Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding in principe mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente aan de hand van uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

×Voor meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dient u contact op te nemen met de gemeente waar u woonachtig bent.

Toeslagen Belastingdienst

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor via de Belastingdienst misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

×Voor meer informatie zie toeslagen van de Belastingdienst

Op deze website vindt u onder meer informatie over:

ZorgtoeslagKindgebonden BudgetHuurtoeslagKinderopvangtoeslag

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen Wmo zijn onder meer:

  • hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
  • rolstoel;
  • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of Tafeltje-dek-je genoemd).
×Voor meer informatie over de Wmo kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woonachtig bent (indien uw gemeente hierbij is aangesloten) of via de website www.Regelhulp.nl.