Een ieder die zich als cliënt wil laten inschrijven bij de voedselbank, doet dit via een hulpverleningsorganisatie, zoals uitgebreid staat beschreven onder de knop “Aanmelden cliënten“.

Alhoewel er op continue basis contact is met hulpverleners, vindt er één keer per jaar een afstemming plaats tussen Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken en de hulpverleningsinstanties, alsmede met individuele hulpverleners die een cliënt hebben aangemeld. Dit om de samenwerking te evalueren, om gelijkheid te behouden met betrekking tot de toekenningscriteria en om bepaalde standpunten te verduidelijken.

Van dit overleg zullen notulen worden verzonden, ook aan hulpverleners die niet bij het laatste overleg aanwezig konden zijn, zodat zij altijd op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken. Indien u dit niet heeft ontvangen kunt u de notulen opvragen via ons e-mailadres: info@voedselbankalphen.nl.

Laatste overleg: 25 september 2013