In ons jaarverslag over 2015, dat u kunt vinden onder tabblad ORGANISATIE, vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken. .

Zo werden wij onder meer geconfronteerd met een stijging van het aantal huishoudens met meer dan 25% tot 250 huishoudens (> 600 personen, waarvan 40% jonger dan 18 jaar), naar verwachting zal deze stijging zich ook in 2016 voortzetten.

Vanzelfsprekend vindt u hierin ook de financiële verantwoording, waaruit blijkt hoeveel geld er nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen. De cijfers zijn inmiddels door de kascommissie van onze RvT gecontroleerd en akkoord bevonden.

We zijn trots op het bereikte resultaat, welke alleen tot stand kon komen door hulp van sponsors (financieel, maar ook door het verstrekken van producten en diensten), donateurs en een schare aan vrijwilligers, maar beseffen dat ook in 2016 weer de nodige uitdagingen aangegaan zullen moeten worden. Wij verwachten dat het inzamelen van voedsel de minste problemen zal opleveren, maar de toenemende kosten zorgen voor de nodige hoofdbrekens, terwijl ook huisvesting van de uitdeellocatie door mogelijke verhuur/verkoop van Het Kasteel zorgwekkend is.