In ons jaarverslag over 2016, dat u kunt vinden onder tabblad ORGANISATIE, vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken. .

Het afgelopen jaar zagen wij het aantal klanten dalen met 18% tot 196. Enerzijds komt dit doordat het aantal nieuwe statushouders binnen de gemeente Alphen aan den Rijn sterk is afgenomen, maar anderzijds door aanscherping van de richtlijnen voor onze klanten. Blijft men 3x weg zonder afmelding, wordt aangenomen dat men geen behoefte meer heeft aan een voedselpakket en wordt men uit het bestand verwijderd. Overigens verwachten wij dat door verruiming van het normbedrag per 1-1-2017, vastgesteld binnen de ALV van Voedselbanken Nederland,  het aantal klanten in de loop van 2017 weer zal stijgen.

Vanzelfsprekend vindt u in ons jaarverslag ook weer de financiële verantwoording, waaruit blijkt hoeveel geld er nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen en waaraan subsidie en donaties zijn uitgegeven.

We zijn er trots op hoe onze Voedselbank zich in ruim 3 jaar heeft ontwikkeld tot de organisatie die het nu is. Een resultaat, dat alleen kon worden bereikt door hulp van sponsors (financieel, maar ook door het verstrekken van producten en diensten), maar ook door hulp van kerken, bedrijven, serviceclubs en particulieren. Desondanks beseffen wij dat ook in 2017 weer de nodige uitdagingen aangegaan zullen moeten worden. Wij verwachten dat het inzamelen van voedsel de minste problemen zal opleveren, maar de toenemende kosten zorgen voor de nodige hoofdbrekens, terwijl ook huisvesting van de uitdeellocatie door mogelijke verhuur/verkoop van Het Kasteel zorgwekkend is.