In ons jaarverslag over 2017, dat u kunt vinden onder tabblad ORGANISATIE, vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken. .

In 2017 is het aantal klanten t.o.v. 2016 geconsolideerd, al zien wij inmiddels in de loop van het huidige jaar een lichte daling. Alhoewel wij hier onze vraagtekens bij hebben, kan dit een gevolg zijn van het licht opveren van de economie, terwijl anderzijds de door ons consequent uitgevoerde richtlijnen voor onze klanten ook een daling als gevolg heeft. Blijft men 3x weg zonder afmelding, wordt aangenomen dat men geen behoefte meer heeft aan een voedselpakket en wordt men uit het bestand verwijderd. 

We zijn blij dat ook in 2017 de voedselaanvoer op hetzelfde, hoge, niveau is gebleven, hetgeen ons de mogelijkheid biedt om kwalitatief en kwantitatief goed uitgebalanceerde voedselpakketten te verstrekken, gedifferentieerd in een 3-tal categorieën.  Daarnaast is ook de hulp die wij op financieel gebied mochten ontvangen van essentieel belang om onze werkzaamheden op professionele wijze uit te kunnen voeren. Vanaf deze plaats dan ook een woord van dank aan alle sponsors (bedrijven, kerken, fondsen, serviceclubs én particulieren) voor hun hulp.

Het jaarverslag geeft daarom onder meer inzicht in de voedselverwerving, alsmede een financiële verantwoording, waaruit blijkt hoeveel geld er nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen en waaraan subsidie en donaties zijn uitgegeven.

We zijn er trots dat op onze organisatie, mede door onze enthousiaste en trouwe, vrijwillig(st)ers, zich in ruim 4 jaar heeft ontwikkeld tot de organisatie die het nu is. Desondanks staan ook in 2018  weer de nodige uitdagingen te wachten, denk hierbij aan de verwachte groei van het aantal klanten en de toenemende kosten, terwijl de mogelijke verkoop van Het Kasteel, onze uitdeellocatie, zorgwekkend is. Hopelijk zullen we door het maatschappelijk spectrum ondersteund (blijven) worden om voor langere tijd een oplossing te creëren voor deze uitdagingen.