In ons jaarverslag over 2018, dat u ook kunt vinden onder tabblad ORGANISATIE, vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

Hoewel de economische omstandigheden blijkens berichten van overheid, CBS en media steeds verder verbeteren, heeft dat in 2018 wederom niet gezorgd voor afname van het aantal klanten. Al zien we inmiddels in 2019 ten tijde van het schrijven van dit verslag wel een lichte daling optreden. Toch hebben wij ook het idee dat wij jammer genoeg lang niet alle mensen bereiken die krachtens de toekenningscriteria aanspraak zouden kunnen maken op een voedselpakket. Met name alleenstaande ouderen, die rond moeten komen van AOW en een marginaal pensioen, nemen nog niet het initiatief een pakket aan te vragen. In 2019 zijn de normen voor toetreding wederom verruimd, waardoor een grotere groep mensen gebruik kan maken van voedselhulp. Logischer wijze neemt het aantal klanten hierdoor toe. De economische omstandigheden lijken de toename van het aantal klanten door deze verruiming nog ruimschoots te compenseren, want zoals eerder gemeld, neemt het aantal klanten dat gebruik maakt van onze hulp in de eerste vier maanden van 2019 af.

Onze vrijwilligers zijn steeds meer doordrongen van het belang van voedselveilig werken, leidend tot een bijzonder schone werkomgeving en het bijhouden van temperatuurlijsten om de koelketen op orde te houden en te voorkomen dat niet voedselveilige producten worden verdeeld. Bij een voedselveiligheidscontrole in oktober 2018 werd dan ook, net als in 2017, de maximale score van 100 punten behaald. We kregen zelfs de opmerking dat men onze voedselbank een voorbeeld vond voor andere voedselbanken.

Helaas werd ons in 2018 de wacht aangezegd voor het gebruik van de uitdeelruimte aan de Ouvertureweg (het Kasteel) doordat dit pand is verkocht. Samen met de Gemeente Alphen is gezocht naar een alternatief. Dat is gevonden in de Briljantstraat. Op ons verzoek zijn daar een aantal aanpassingen gedaan waardoor we er redelijk uit de voeten kunnen. Daarnaast werd er door middel van een intentieverklaring beloofd om ons te helpen bij het vinden van grond om een eigen pand op te bouwen. Tot het schrijven van dit verslag heeft dat nog geen concreet resultaat opgeleverd. Maar we blijven hopen dat dit in de komende tijd wel zal gaan gebeuren