In ons jaarverslag over 2019, dat u ook kunt vinden op de pagina over ORGANISATIE, vindt u uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

Korte samenvatting:

  • Aantal klanten is in 2019 vrijwel gelijk gebleven n.l. rond 205, maar verwacht wordt dat door de coronacrisis het aantal klanten in de loop van dit jaar zal oplopen.
  • Voedselveiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de totale verwerking van voedselproducten (van ophalen tot uitdelen). Bij een tussentijdse controle voldeden we wederom aan alle eisen die hieraan gesteld werden (maximale score van 100 punten).
  • Voedselaanbod is in 2019 eveneens ongeveer gelijk gebleven, maar de kosten nemen wel toe.
  • Aantal vrijwilligers voor samenstelling en uitdelen van voedselpakketten is voldoende, echter…
  • Aantal vrijwilligers voor inzameling van voedsel bij supermarktacties is te kort. Hier zal in 2020 extra aandacht aan worden besteed om hier meer capaciteit voor te krijgen. Zie ook onze website www.voedselbankalphen.nl/organisatie/vacature_en_vrijwilligers_gezocht.