Wij bedanken onderstaande gevers hartelijk voor de door hen geleverde producten en/of diensten. Mede door uw donatie zijn wij in staat onze activiteiten uit te kunnen voeren.