Stelt niet verkochte kaartjes van voorstellingen gratis ter beschikking aan klanten van de voedselbank

+++

Castellum wil betrokken zijn bij álle inwoners van Alphen aan den Rijn en directe omgeving. Juist in een tijd waarin economisch denken de overhand heeft en een levensloop niet meer zo vastligt als voorheen, zijn kunst en cultuur van grote waarde. Bezoek aan theater biedt ruimte voor bezinning, overpeinzing, ontspanning en plezier. Castellum wil dit bieden aan alle mensen, ook aan de klanten van de Voedselbank die uit financiële noodzaak vaak verstoten zijn van kunst en cultuur.

+++

http://www.theatercastellum.nl/home/