Na een periode van vier weken, waarin wij geen fysieke voedselpakketten uitdeelden, kunnen wij gelukkig melden dat met ingang van 21 april voedselpakketten zullen worden thuisbezorgd bij onze klanten.

Uiteraard bleven de klanten niet verstoken van onze hulp, maar hebben wij hen kunnen ondersteunen door middel van financiële donaties en supermarkt waardebonnen, zodat zij hiervan zelf boodschappen konden doen.

Desondanks zijn wij blij dat wij, ondanks alle beperkingen in uitvoerbaarheid, zoals o.a. het samenstellen van pakketten en het inzamelen van producten,  weer een opstart kunnen maken. Deels worden de pakketten bezorgd door onze vrijwilligers, deels door andere mensen die zich spontaan hiervoor hadden aangemeld. De bezorging zal naar het zich laat aanzien tot eind juni/half juli doorgaan. In de tussentijd kijken wij naar mogelijke aanpassingen in onze uitdeellocaties om het uitdelen van voedsel vanaf daar weer te kunnen laten plaatsvinden.

Bestuur en Raad van Advies