(2014) Meerdere malen, door leerlingen bereid, diner aangeboden aan 30 klanten van de voedselbank

(2014) Kerstactie – inzameling voedselproducten onder de leerlingen

(2015) Meerdere malen, door leerlingen bereid, diner aangeboden aan 30 klanten van de voedselbank

 

 

www.wellant.nl/