(2014 – heden) Initiëring actie onder kerken in Alphen aan den Rijn om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen, zodat circa 30 kinderen een week op zomerkamp konden via Stichting Neverland.

+++

Het D(iaconaal) P(latform) A(lphen) is een samenwerkingsverband van een behoorlijk aantal diaconieën van kerken in de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn. Binnen het DPA vindt met grote regelmaat overleg plaats over wat er op ons als kerken afkomt aan hulpvragen van instanties en individuen en worden zaken, waar mogelijk, gecoördineerd. Daarbij richten wij ons niet enkel op gemeenteleden van de eigen kerkelijke gemeenschappen. We voelen ons als Platform mede verantwoordelijk voor het wel en wee van alle inwoners van onze burgerlijke gemeente. Eén van de belangrijke activiteiten van het DPA is onze medeverantwoordelijkheid voor de jaarlijkse Kerstpakkettenactie.

Zo proberen we mensen zo goed mogelijk materieel of immaterieel te ondersteunen. Daarbij is het van belang om verbindingen te leggen met allerlei instanties, waaronder de gemeentelijke overheid. Het DPA kent twee belangrijke `bondgenoten`: de stichting Geld Zorg en de Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken. 

In vele kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn worden regelmatig inzamelingen gehouden voor cliënten van de Voedselbank. Gemeenteleden nemen dan houdbare voedselwaren mee naar de kerk en die worden vervolgens doorgesluisd naar de Voedselbank. Ook worden er met regelmaat collectes gehouden om de kas van de Voedselbank aan te vullen of om specifieke acties van deze organisatie te ondersteunen.

+++

http://www.raadvankerkenalphenaandenrijn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=103