2014 is een enerverend jaar geweest, hetgeen mag blijken uit ons jaarverslag, dat u kunt vinden onder tabblad ORGANISATIE.

Meer nog als vorig jaar, toen het jaarverslag slechts 2,5 maand omvatte, geeft dit jaarverslag een helder inzicht in alle activiteiten die plaatsvinden binnen Ons Winkeltje, zoals de Voedselbank in de volksmond wordt genoemd. Vanzelfsprekend vindt u hierin ook de financiële verantwoording, waaruit blijkt hoeveel geld er nodig is om de exploitatie dekkend te krijgen. De cijfers zijn inmiddels door de kascommissie van onze RvT gecontroleerd en akkoord bevonden.

We zijn trots op het bereikte resultaat, mede tot stand gekomen door sponsors, donateurs en een schare aan vrijwilligers, maar beseffen dat ook 2015 weer de nodige uitdagingen zal opleveren.