(2014) € 320

(2013) € 1000

+++

De ondersteuning aan de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken vindt plaats omdat ik vind dat mensen/bedrijven de morele verplichting hebben om iets te doen voor de medemens als ze daar toe in staat zijn en die medemens of groep medemensen in problemen is.

Bij ondersteuning vanuit het bedrijfsleven vind ik over het algemeen dat bedrijven die niet in de gevarenzone zitten best een bijdrage kunnen doen aan het algemeen welzijn.

+++

http://www.cleanplaza.nl/