(2013 – heden) Het verstrekken van een verjaardagsbox voor kinderen van 1 t/m 18 jaar

+++

In Nederland zijn er ruim 61.000 kinderen tussen de 4 en 12 jaar (SCP) die hun verjaardag niet kunnen vieren! Simpelweg omdat er thuis geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar zijn er geen cadeautjes, geen ballonnen en geen traktaties voor op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek. Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardag leed en trakteert kinderen uit de armste gezinnen in de samenleving op een leuke verjaardag. De missie van Jarige Job luidt dan ook: ‘Ieder kind verdient een verjaardag.’

Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox, ter waarde van € 35,-, met alles erop en eraan. In deze Jarige Job Box zit onder meer feestelijke versiering, lekkers voor thuis, een traktatie voor de klas en de leraren en natuurlijk mooie cadeaus.

Voor de distributie van de Jarige Job Verjaardagsbox maakt Stichting Jarige Job gebruik van het netwerk en screening van de Voedselbanken. Iedere maand geven de meewerkende Voedselbanken de jarige kinderen van de maand erop door. Helaas is armoede in Nederland vele malen groter dan de Voedselbank. Daarom is Stichting Jarige Job bezig met uitbreiding van de doelgroep van voedselbank gezinnen naar ook andere maatschappelijke organisaties en instellingen die zich richten op de allerarmsten in Nederland

Meer informatie op www.stichtingjarigejob.nl , Twitter via @Jarige_Job en Facebook www.facebook.com/StichtingJarigeJob .