De voedselbank deelde vandaag – 19 maart – voorlopig voor de laatste keer haar wekelijkse voedselpakketten uit.

Aangezien ons Distributiecentrum vanwege het coronavirus haar poorten al eerder had moeten sluiten en wij onze 2-wekelijkse inzamelingsacties niet meer kunnen houden, reduceerde onze binnenkomende voedselproducten al met meer dan 75%. Daarbij behoort onze vrijwilligersploeg voor meer dan 80% tot de risicogroep, terwijl onze klanten veelal ook niet in zeer goede gezondheid verkeren en vatbaar zijn voor het virus dat ons bedreigt.

Het is met pijn in ons hart deze beslissing te hebben moeten nemen. We laten onze klanten echter niet in de steek. Voedselbanken Nederland is met de overheid in gesprek over voedselwaardebonnen. Mocht dit niet op tijd lukken, dan zullen wij, al of niet in samenwerking met de gemeente, andere maatregelen nemen om deze kwetsbare groep te kunnen helpen.

Uiteraard hopen wij te zijner tijd onze klanten weer te mogen begroeten om hen weer wekelijks te kunnen ondersteunen met voedselpakketten en andere activiteiten die het leven iets veraangenamen.

Bestuur en Raad van Advies